RoHS / REACH / CONFLICT MINERALS

Setiket A/S tager kemikaliestyring og -kontrol meget seriøst og følger løbende udviklingen i lovgivning for at sikre, at vore produkter overholder den seneste lovgivning. Derfor arbejder vi altid efter bedste evne for at sikre, at vi fuldt ud overholder gældende lovgivning vedrørende kemikalier/stoffer og råvarer/artikler, der anvendes i vores produkter - med fokus på RoHS, REACH og Conflict Minerals.


Den primære hensigt er at kontrollere begrænsede stoffer inden for kemikalier og artikler. Vore kunder får besked, hvis Setiket har kendskab til at nogle produkter enten indeholder eller frigiver farlige stoffer under brug, genbrug eller bortskaffelse. 


På basis af oplysninger fra vores leverandører finder du vores officielle erklæringer vedrørende vore produkter. Alle oplysninger er afgivet på basis af aktuelle tilgængelige oplysninger om vore råvarer - indhentet og modtaget fra vores leverandører. Det er den enkelte leverandørs ansvar at sikre, at leverandøren følger den seneste gældende lovgivning vedrørende produktindhold, og holder Setiket opdateret. Setiket følger løbende op på leverandørerne ved stikprøver – og når kommer der en opdateret deklaration på vores hjemmeside, har vi haft en gennemgang af samtlige vores aktive råvarer.


Får Setiket kendskab til råvarer, der ikke længere overholder den givne lovgivning, vil vore berørte kunder blive underrettet hurtigst muligt – enten ved direkte kontakt eller information på ordrebekræftelse, følgeseddel og faktura.


Vi har tidligere været i kontakt med mange af vore kunder, vedrørende individuelle deklarationer, ofte på specifikke varenumre. Dette er for Setiket et ekstra tidskrævende og omkostningstungt arbejde, da vi har valgt fokus på de råvarer Setiket anvender. Vi opkræver derfor et service-gebyr på pt. DKK 750,00/EUR 100,00 per individuel varenummer/erklæring. Hvis du ikke kan nøjes med vor generelle deklaration, behøver du blot sende en indkøbsordre til Sales@Setiket.com sammen med en oversigt over de ønskede varenumre. Der skal forventes en behandlingstid på 1-4 måneder – afhængigt af leverandørkæden.


Du kan i menuen til højre hente vores officielle generelle erklæringer omkring vore produkter. Alle oplysninger er afgivet på basis af aktuelle tilgængelige oplysninger modtaget fra vore leverandører.

Setiket A/S, Lillebaeltsvej 12, DK-6715 Esbjerg N, Danmark

Tel: +45 76 14 76 00

© 1999-2021 Setiket A/S