Folietastaturer / Membranetastatur

Ultra-Switch® er registreret varemærke for vort program af folietastaturer. Alle vore tastaturer er designet efter vore kunders ønske.


Generelt om Folietastaturer

Alle vores tastaturer er designet i samarbejde med vores kunder for at imødekomme deres behov og specifikationer. Netop derfor hører vi altid gerne mere om netop jeres ønsker.


Vores folietastaturer Ultra-Switch® produceres i flere forskellige varianter. 

Vi er således leveringsdygtige i folietastaturer med præget kontur, forsænkede kontakter, eller opprægede kontakter med polyester click-effekt eller metal-domes.


Før det endelige valg af click-type er der flere faktorer, der bør overvejes:


Et polyester click er en varmepræget "boble" i øverste kontaktlag. I kraft af, at vi gennem mere end 30 år løbende har forbedret vores prægeprocesser, er vores polyester click i dag meget ensartede og fungerer optimalt i temperaturområdet -30°C - +75°C. Netop denne kontakttype kan med fordel anvendes ved langt de fleste konstruktioner. Da alle kontakter præges i én og samme proces, har antallet ingen indvirkning på selve prisen.


Polyester click kan kun anvendes sammen med opprægede kontakter i frontfolien og har en højere kontaktprel (op til 50 millisekunder) end flade kontakter eller kontakter med metal-domes. 


Kontakter med metal-domes er sandsynligvis den mest udbredte metode til at opnå click-effekt i et folietastatur. Årsagen hertil er, at mange producenter har haft svært ved at styre og kontrollere præge-processerne af polyester click og som følge heraf har valgt denne relativt lettilgængelige løsning.


Metal-domes kan med fordel anvendes, når der ikke ønskes prægninger i frontfolien, eller når der stilles krav til en anden type prægning end forhøjning af kontakten. Hvis der ikke er behov for mere end ganske få kontakter, kan det være økonomisk fordelagtigt at anvende metal-domes, idet prisen for disse er proportional med antallet af kontakter. Metoden er også anbefalelsesværdig i de tilfælde, hvor der ønskes et meget stort antal kontakter indenfor et begrænset areal, fordi polyesterfolien kun kan "strækkes" til et vist punkt. Dermed opstår naturligvis en begrænsning i antallet af polyester click, som kan præges i folien.


Vi garanterer op til 1 million operationer ved begge click-typer.


SMD-Dioder

SMD-dioderDet kan i visse konstruktioner være hensigtsmæssigt at indbygge lysdioder i tastaturett.


Vi anvender en speciel montage med ledende lim af vore SMD-lysdioder, som sikrer, at dioderne ikke løsner sig - hverken under montage af tastaturet eller senere under brug.


Der er mulighed for at præge dioderuden op i frontfolien. Denne prægning fungerer samtidig som en linse, der spreder lyset i en meget bred vinkel.


Fugtige/Udendørs miljøer

Ved udvikling og konstruktion af tastaturer til anvendelse i meget fugtige/udendørs miljøer tager vi altid højde for sølvmigration, som opstår ved fugtindtrængen i tastaturet.


Fugten angriber de ledende sølvbaner, der langsomt opløses. Resultatet er oftest manglende kontaktfunktion eller kortslutning af kontakterne på grund af løse sølvpartikler inde i kontakten. Problemet imødegåes ved at påtrykke alle "åbne" sølvbaner grafit. De øvrige sølvbaner isoleres med UV-hærdende lak. Herudover bør der være en ubrudt lukket, limkant rundt om hele tastaturet.


EMC/ESD-Beskyttelse

For at sikre mod ind- og udstråling - EMC/ESD - kan det øverste kontaktlag påtrykkes ekstra sølvgitter, der føres til jord.


Diode- og displayruder kan afskærmes med en klar ledende folie, som integreres med det øvrige sølvgitter ved hjælp af en unik teknik. En løsning der med fordel kan anvendes ved display med fin opløsning, da folien til forskel fra mange andre metoder ikke danner synsforstyrrelser. 


Test

Alle vore tastaturer testes 100% for elektriske fejl og mærkes med unikt ID-nr. inden forsendelse. 


Materialevalg

Materialevalget til tastaturet tilpasses altid den enkelte konstruktion og tastaturets anvendelse.


Frontfolien til tastaturer med click-effekt produceres således i polyesterfolie, da eksempelvis polycarbonate ikke kan modstå den mekaniske påvirkning.


Klæbestofferne er altid acrylbaserede. Dette sikrer at limen ikke "sveder" eller tørrer ud selv under ekstreme forhold. Det bageste klæbestof kan varieres og tilpasses altid materialet og overfladen, som tastaturet monteres på.


Vi anbefaler, at materialevalget altid sker i samråd med os. 


Bagplade

Vi kan levere komplette løsninger, hvor tastaturet er monteret på bagplade af kunststof eller metal.


Kunststofplader i acryl, polyester eller polycarbonate i op til 5 mm produceres internt. Metalplader produceres efter Deres tegninger og anvisninger hos landets førende producenter af metalplader.


De kan naturligvis også vælge selv at indkøbe Deres bagplader - og så overlade det til os, at montere tastaturerne herpå. 


Vi udvikler og forbedrer løbende vore tastaturer. Har De specielle ønsker eller krav, behøver De blot at kontakte os, og vi kan så i fællesskab finde en optimal løsning tilpasset nøjagtig Deres krav.


Mulighederne er mange, og det kan være svært at sammensætte de rigtige materialer. Vi har mere end 30 års erfaring med design, konstruktion og produktion af folietastaturer.


Tag os med på råd allerede fra starten - det sikrer altid det bedste resultat.

Setiket A/S, Lillebaeltsvej 12, DK-6715 Esbjerg N, Danmark

Tel: +45 76 14 76 00

© 1999-2021 Setiket A/S